Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

28°

19

Februari

59%

30°

29°

18

Mars

56%

30°

28°

19

April

60%

29°

28°

16

Maj

63%

28°

27°

17

Juni

57%

27°

26°

16

Juli

55%

26°

25°

18

Augusti

57%

26°

24°

20

September

61%

27°

24°

17

Oktober

64%

28°

25°

16

November

60%

29°

26°

17

December

58%

30°

28°

19