Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

28°

19

Februari

56%

30°

29°

18

Mars

53%

30°

28°

19

April

58%

29°

28°

17

Maj

60%

28°

27°

19

Juni

54%

26°

26°

18

Juli

52%

25°

25°

21

Augusti

55%

25°

24°

21

September

58%

26°

24°

17

Oktober

62%

27°

25°

16

November

58%

28°

26°

17

December

55%

29°

28°

19