Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

28°

20

Februari

55%

30°

28°

19

Mars

53%

30°

28°

22

April

58%

29°

28°

18

Maj

59%

28°

27°

19

Juni

53%

26°

26°

18

Juli

52%

26°

24°

20

Augusti

55%

26°

24°

20

September

60%

26°

24°

16

Oktober

62%

28°

25°

16

November

60%

29°

26°

16

December

54%

30°

28°

20