Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

-

18

Februari

52%

28°

-

19

Mars

50%

27°

-

19

April

57%

26°

-

15

Maj

58%

24°

-

13

Juni

55%

23°

-

11

Juli

52%

22°

-

13

Augusti

57%

22°

-

13

September

62%

24°

-

9

Oktober

61%

26°

-

11

November

55%

27°

-

14

December

49%

28°

-

19