Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

39%

-

13

Mars

43%

12°

-

13

April

45%

16°

-

14

Maj

51%

21°

-

11

Juni

56%

25°

-

10

Juli

68%

28°

-

7

Augusti

68%

28°

-

8

September

62%

24°

-

8

Oktober

55%

19°

-

10

November

41%

13°

-

14

December

34%

-

13