Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

40%

-

13

Mars

43%

11°

-

13

April

45%

15°

-

14

Maj

51%

20°

-

11

Juni

56%

24°

-

10

Juli

68%

27°

-

7

Augusti

67%

27°

-

8

September

62%

23°

-

9

Oktober

55%

18°

-

11

November

41%

12°

-

14

December

35%

-

13