Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

40%

-

12

Mars

44%

13°

-

13

April

46%

17°

-

13

Maj

52%

22°

-

11

Juni

57%

25°

-

10

Juli

69%

29°

-

7

Augusti

69%

29°

-

7

September

63%

25°

-

8

Oktober

55%

19°

-

10

November

41%

13°

-

14

December

35%

-

13