Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

14

Februari

34%

-

14

Mars

37%

-

14

April

38%

10°

-

16

Maj

42%

15°

-

14

Juni

46%

18°

-

13

Juli

58%

21°

-

10

Augusti

59%

21°

-

10

September

54%

18°

-

10

Oktober

48%

12°

-

11

November

36%

-

14

December

27%

-

14