Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

11

Februari

28%

-

11

Mars

35%

-

10

April

43%

16°

-

12

Maj

51%

22°

-

12

Juni

55%

25°

-

13

Juli

58%

27°

-

12

Augusti

62%

27°

-

9

September

56%

22°

-

8

Oktober

46%

15°

-

8

November

26%

-

10

December

22%

-

12