Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

11

Februari

28%

-

11

Mars

35%

-

10

April

46%

16°

-

11

Maj

54%

22°

-

12

Juni

60%

25°

-

13

Juli

62%

27°

-

12

Augusti

67%

26°

-

9

September

60%

22°

-

8

Oktober

51%

16°

-

8

November

26%

-

10

December

23%

-

11