Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

16°

-

7

Februari

59%

17°

-

8

Mars

60%

19°

-

7

April

60%

20°

-

8

Maj

64%

24°

-

6

Juni

68%

28°

-

3

Juli

72%

32°

-

1

Augusti

71%

33°

-

2

September

66%

30°

-

3

Oktober

64%

24°

-

5

November

60%

20°

-

7

December

60%

16°

-

7