Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

18°

17°

9

Februari

62%

18°

17°

9

Mars

66%

20°

17°

8

April

68%

21°

18°

8

Maj

70%

22°

19°

5

Juni

68%

25°

21°

2

Juli

72%

28°

22°

0

Augusti

74%

28°

23°

0

September

70%

27°

22°

2

Oktober

68%

25°

21°

6

November

62%

21°

19°

9

December

61%

19°

18°

9