Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-4°

-

17

Februari

24%

-3°

-

14

Mars

34%

-

14

April

41%

-

12

Maj

49%

17°

-

12

Juni

51%

20°

-

13

Juli

48%

22°

-

14

Augusti

46%

20°

-

15

September

36%

15°

-

16

Oktober

27%

10°

-

16

November

14%

-

18

December

11%

-1°

-

19