Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-2°

18

Februari

24%

-1°

13

Mars

36%

13

April

44%

11

Maj

53%

15°

11

Juni

56%

20°

13°

11

Juli

52%

21°

17°

14

Augusti

51%

20°

18°

14

September

43%

16°

15°

16

Oktober

32%

11°

11°

15

November

17%

18

December

13%

19