Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-4°

-

18

Februari

24%

-3°

-

15

Mars

35%

-

14

April

41%

10°

-

12

Maj

50%

17°

-

13

Juni

51%

21°

-

13

Juli

49%

22°

-

14

Augusti

47%

21°

-

14

September

38%

15°

-

16

Oktober

27%

-

15

November

13%

-

19

December

11%

-2°

-

20