Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-5°

-

18

Februari

25%

-3°

-

15

Mars

36%

-

14

April

42%

10°

-

12

Maj

52%

18°

-

13

Juni

53%

21°

-

14

Juli

51%

22°

-

15

Augusti

49%

21°

-

14

September

39%

15°

-

16

Oktober

28%

-

16

November

14%

-

18

December

12%

-2°

-

20