Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-2°

17

Februari

24%

-2°

14

Mars

34%

13

April

42%

11

Maj

51%

15°

11

Juni

54%

19°

13°

11

Juli

50%

21°

17°

13

Augusti

48%

20°

18°

14

September

38%

15°

15°

16

Oktober

29%

10°

11°

16

November

16%

18

December

13%

19