Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-4°

-

18

Februari

24%

-3°

-

15

Mars

35%

-

14

April

41%

10°

-

13

Maj

50%

18°

-

13

Juni

51%

21°

-

14

Juli

50%

22°

-

15

Augusti

49%

21°

-

14

September

40%

16°

-

15

Oktober

28%

-

15

November

14%

-

18

December

11%

-2°

-

20