Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-4°

-

19

Februari

25%

-2°

-

15

Mars

34%

-

15

April

40%

10°

-

13

Maj

50%

18°

-

12

Juni

50%

21°

-

14

Juli

48%

22°

-

14

Augusti

49%

21°

-

13

September

40%

16°

-

15

Oktober

30%

10°

-

14

November

16%

-

18

December

13%

-1°

-

20