Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-2°

-

18

Februari

24%

-1°

-

14

Mars

33%

-

14

April

40%

11°

-

12

Maj

49%

18°

-

13

Juni

50%

21°

-

14

Juli

48%

22°

-

15

Augusti

50%

22°

-

13

September

40%

17°

-

15

Oktober

29%

11°

-

15

November

15%

-

18

December

13%

-

19