Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-3°

-

17

Februari

25%

-2°

-

14

Mars

33%

-

14

April

41%

11°

-

13

Maj

51%

18°

-

12

Juni

48%

21°

-

13

Juli

47%

22°

-

14

Augusti

49%

22°

-

13

September

38%

16°

-

15

Oktober

30%

10°

-

15

November

16%

-

18

December

12%

-1°

-

20