Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-3°

-

17

Februari

24%

-2°

-

14

Mars

34%

-

14

April

41%

11°

-

12

Maj

49%

18°

-

13

Juni

48%

21°

-

14

Juli

47%

22°

-

14

Augusti

50%

22°

-

13

September

40%

17°

-

14

Oktober

30%

11°

-

14

November

15%

-

17

December

12%

-1°

-

19