Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

31°

28°

2

Februari

53%

32°

27°

3

Mars

50%

32°

27°

7

April

47%

32°

28°

10

Maj

42%

31°

29°

19

Juni

32%

30°

28°

22

Juli

22%

28°

27°

23

Augusti

20%

28°

26°

24

September

28%

29°

27°

25

Oktober

45%

30°

28°

22

November

49%

30°

28°

14

December

46%

30°

28°

5