Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

28°

5

Februari

55%

30°

28°

5

Mars

51%

31°

28°

7

April

54%

31°

28°

11

Maj

41%

29°

29°

21

Juni

25%

28°

28°

22

Juli

24%

27°

26°

17

Augusti

22%

26°

26°

20

September

27%

27°

26°

22

Oktober

49%

28°

26°

18

November

57%

29°

28°

16

December

50%

29°

28°

10