Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

28°

26°

4

Februari

70%

29°

27°

2

Mars

73%

31°

29°

2

April

68%

33°

30°

3

Maj

59%

34°

30°

3

Juni

48%

33°

29°

1

Juli

47%

33°

29°

2

Augusti

52%

33°

28°

3

September

53%

32°

28°

4

Oktober

52%

31°

29°

10

November

49%

29°

28°

12

December

53%

28°

27°

10