Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

27°

-

6

Februari

63%

28°

-

5

Mars

67%

30°

-

8

April

59%

30°

-

13

Maj

47%

28°

-

12

Juni

45%

27°

-

13

Juli

43%

27°

-

11

Augusti

45%

27°

-

11

September

46%

27°

-

13

Oktober

48%

27°

-

16

November

48%

27°

-

16

December

50%

26°

-

12