Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

15

Februari

34%

-

14

Mars

37%

-

15

April

38%

11°

-

16

Maj

39%

16°

-

18

Juni

42%

19°

-

17

Juli

47%

22°

-

17

Augusti

47%

21°

-

18

September

46%

18°

-

13

Oktober

38%

12°

-

12

November

29%

-

14

December

27%

-

14