Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

34%

-

14

Mars

37%

-

15

April

38%

11°

-

16

Maj

39%

15°

-

18

Juni

41%

19°

-

17

Juli

47%

21°

-

17

Augusti

46%

20°

-

18

September

46%

17°

-

13

Oktober

39%

12°

-

12

November

30%

-

14

December

28%

-

14