Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-7°

-

12

Februari

37%

-6°

-

10

Mars

40%

-

9

April

51%

15°

-

7

Maj

63%

24°

-

6

Juni

61%

29°

-

7

Juli

64%

31°

-

7

Augusti

62%

29°

-

6

September

56%

22°

-

6

Oktober

44%

12°

-

8

November

25%

-

10

December

18%

-3°

-

12