Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-11°

-

13

Februari

49%

-10°

-

10

Mars

53%

-3°

-

9

April

58%

11°

-

8

Maj

60%

20°

-

9

Juni

64%

26°

-

11

Juli

64%

28°

-

10

Augusti

62%

25°

-

9

September

56%

19°

-

9

Oktober

40%

-

12

November

34%

-2°

-

12

December

33%

-8°

-

13