Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

10

Februari

45%

-

9

Mars

47%

-

11

April

55%

17°

-

10

Maj

66%

23°

-

9

Juni

78%

29°

-

5

Juli

81%

31°

-

4

Augusti

83%

30°

-

3

September

80%

24°

-

3

Oktober

64%

16°

-

6

November

51%

-

8

December

38%

-

10