Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-9°

-

13

Februari

52%

-6°

-

11

Mars

56%

-

9

April

60%

14°

-

8

Maj

62%

22°

-

10

Juni

66%

27°

-

10

Juli

69%

28°

-

10

Augusti

72%

27°

-

8

September

67%

21°

-

7

Oktober

52%

12°

-

10

November

43%

-

13

December

40%

-6°

-

15