Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

50%

-

9

Mars

51%

13°

-

10

April

58%

22°

-

9

Maj

71%

28°

-

6

Juni

81%

34°

-

3

Juli

84%

36°

-

2

Augusti

87%

35°

-

1

September

82%

29°

-

2

Oktober

69%

20°

-

4

November

55%

12°

-

7

December

41%

-

10