Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-11°

-

13

Februari

48%

-10°

-

11

Mars

54%

-2°

-

11

April

58%

11°

-

9

Maj

61%

20°

-

11

Juni

66%

26°

-

10

Juli

67%

28°

-

11

Augusti

66%

25°

-

10

September

61%

20°

-

9

Oktober

42%

-

13

November

38%

-1°

-

14

December

36%

-9°

-

13