Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-12°

-

15

Februari

48%

-11°

-

11

Mars

52%

-4°

-

9

April

56%

-

9

Maj

58%

19°

-

10

Juni

63%

25°

-

11

Juli

63%

26°

-

12

Augusti

58%

23°

-

12

September

52%

18°

-

10

Oktober

35%

-

14

November

32%

-3°

-

14

December

32%

-9°

-

14