Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-4°

-

10

Februari

53%

-3°

-

9

Mars

52%

-

9

April

61%

19°

-

7

Maj

72%

27°

-

5

Juni

79%

32°

-

4

Juli

81%

35°

-

3

Augusti

84%

32°

-

2

September

80%

25°

-

3

Oktober

66%

15°

-

6

November

50%

-

7

December

39%

-1°

-

10