Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-10°

-

12

Februari

52%

-9°

-

10

Mars

53%

-2°

-

10

April

58%

13°

-

8

Maj

65%

21°

-

9

Juni

71%

27°

-

8

Juli

72%

29°

-

8

Augusti

72%

26°

-

6

September

69%

20°

-

6

Oktober

50%

10°

-

10

November

43%

-

11

December

41%

-7°

-

12