Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-13°

-

12

Februari

50%

-13°

-

9

Mars

52%

-5°

-

8

April

56%

-

7

Maj

59%

19°

-

9

Juni

64%

25°

-

9

Juli

65%

27°

-

10

Augusti

60%

23°

-

10

September

54%

18°

-

8

Oktober

36%

-

13

November

33%

-4°

-

13

December

33%

-10°

-

11