Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-12°

-

12

Februari

50%

-10°

-

9

Mars

54%

-3°

-

8

April

59%

11°

-

8

Maj

60%

21°

-

9

Juni

63%

26°

-

11

Juli

63%

27°

-

11

Augusti

62%

24°

-

10

September

55%

19°

-

10

Oktober

41%

-

12

November

34%

-2°

-

11

December

32%

-8°

-

12