Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-8°

-

12

Februari

42%

-7°

-

10

Mars

44%

-

9

April

56%

15°

-

6

Maj

66%

24°

-

6

Juni

63%

28°

-

8

Juli

66%

31°

-

8

Augusti

65%

29°

-

6

September

60%

22°

-

7

Oktober

44%

11°

-

9

November

26%

-

11

December

25%

-4°

-

13