Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-7°

-

11

Februari

48%

-7°

-

8

Mars

46%

-

7

April

59%

16°

-

6

Maj

68%

25°

-

6

Juni

68%

30°

-

6

Juli

70%

32°

-

6

Augusti

70%

30°

-

5

September

67%

23°

-

5

Oktober

51%

12°

-

8

November

32%

-

9

December

29%

-3°

-

11