Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-4°

-

8

Februari

47%

-3°

-

6

Mars

46%

-

6

April

60%

18°

-

5

Maj

67%

26°

-

5

Juni

70%

30°

-

5

Juli

72%

33°

-

5

Augusti

73%

31°

-

4

September

71%

24°

-

4

Oktober

58%

14°

-

5

November

37%

-

7

December

28%

-

9