Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-9°

-

11

Februari

49%

-8°

-

8

Mars

48%

-

8

April

58%

15°

-

7

Maj

67%

24°

-

7

Juni

68%

29°

-

8

Juli

71%

32°

-

7

Augusti

72%

29°

-

5

September

67%

22°

-

6

Oktober

50%

11°

-

9

November

32%

-

10

December

29%

-4°

-

11