Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-11°

-

12

Februari

48%

-10°

-

10

Mars

49%

-3°

-

9

April

58%

12°

-

8

Maj

65%

22°

-

9

Juni

66%

26°

-

11

Juli

68%

29°

-

9

Augusti

68%

26°

-

8

September

61%

20°

-

8

Oktober

43%

-

11

November

31%

-1°

-

11

December

29%

-8°

-

13