Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-3°

-

8

Februari

52%

-2°

-

8

Mars

52%

-

9

April

58%

17°

-

9

Maj

62%

24°

-

10

Juni

68%

29°

-

9

Juli

72%

31°

-

8

Augusti

74%

30°

-

5

September

71%

24°

-

5

Oktober

59%

15°

-

8

November

50%

-

9

December

44%

-

9