Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-9°

-

8

Februari

56%

-6°

-

6

Mars

56%

-

7

April

61%

17°

-

7

Maj

63%

24°

-

7

Juni

66%

28°

-

8

Juli

70%

30°

-

9

Augusti

74%

29°

-

6

September

72%

24°

-

5

Oktober

62%

14°

-

6

November

53%

-

6

December

47%

-5°

-

9