Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-12°

-

14

Februari

51%

-12°

-

11

Mars

53%

-4°

-

10

April

57%

10°

-

9

Maj

61%

19°

-

10

Juni

67%

25°

-

10

Juli

67%

26°

-

11

Augusti

64%

24°

-

10

September

60%

18°

-

8

Oktober

40%

-

13

November

37%

-3°

-

13

December

37%

-9°

-

13