Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-12°

-

13

Februari

49%

-12°

-

11

Mars

53%

-4°

-

9

April

56%

-

9

Maj

60%

18°

-

11

Juni

64%

24°

-

11

Juli

64%

26°

-

12

Augusti

60%

23°

-

11

September

55%

17°

-

9

Oktober

38%

-

13

November

35%

-3°

-

12

December

34%

-9°

-

12