Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

6

Februari

56%

-

7

Mars

56%

12°

-

8

April

54%

18°

-

10

Maj

55%

23°

-

9

Juni

44%

25°

-

11

Juli

40%

28°

-

13

Augusti

48%

30°

-

11

September

46%

25°

-

11

Oktober

57%

21°

-

7

November

58%

15°

-

7

December

64%

-

5