Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

4

Februari

63%

-

5

Mars

62%

12°

-

7

April

59%

19°

-

9

Maj

60%

24°

-

8

Juni

51%

28°

-

10

Juli

44%

30°

-

13

Augusti

53%

31°

-

11

September

53%

26°

-

9

Oktober

62%

21°

-

5

November

60%

14°

-

6

December

66%

-

5